Privatliv og best Practice


Bitcoin blev grundlagt med et solidt princip om gennemsigtighed, der tillader brugerne at verificere systemets integritet på egen hånd. Ikke desto mindre betyder den transparente karakter af Bitcoin-protokollen ikke, at brugerne ikke kan bevare deres økonomiske privatliv. Denne side berøre nogle af de nuancerede aspekter af Bitcoin-privatliv og forsøger at præsentere nogle ideer samt introducere værktøjer til at bevare fortroligheden omkring ens transaktioner.

Gennemsigtighed er utroligt vigtigt i Bitcoin-netværket. Den giver alle mulighed for at verificere afgørende elementer, såsom overholdelse af forsyningsbegrænsningen på 21 millioner bitcoin og den endelige afvikling af betalinger, uden behov for at stole på en central myndighed.

Selvom transaktioner på Bitcoins blokkæde er offentligt tilgængelige, findes der mekanismer i Bitcoin, der muliggør mere eller mindre private transaktioner. Det er afgørende for enhver, der ønsker at beskytte deres økonomiske privatliv, at forstå, hvordan man benytter disse funktioner og værktøjer.

Hvis du endnu ikke har prøvet at udforske Bitcoins blokkæde, kan du se en oversigt over nogle værktøjer for det her. Hvis du vil åbne den nok mest populære blokudforsker i et nyt vindue, kan du klikke her: https://www.mempool.space

At man kan se alle transaktioner og adresser er med til at sikre gennemsigtigheden af, hvad der historisk er sket på blokkæden, og da der ikke er nogen identitet knyttet til disse, vil det altid være et spørgsmål om, hvordan en identitet er knyttet til en adresse udenfor blokkæden. For eksempel vil en person, der modtager eller sender en bitcoin-transaktion mellem dig og den anden part, nu vide, at du er ejeren af en given bitcoin-adresse.

Det er en grund til at det anbefales ikke at genbruge adresser og heldigvis sørger de fleste nyere bitcoin tegnebøger for at vise en ny adresse hver gang du f.eks. anmoder om en ny betaling.

Bitcoins UTXO (Unspent Transaction Output) model udgør en essentiel del af Bitcoins transaktionsmekanisme. I stedet for at følge den traditionelle kontomodel, hvor saldoen af en konto opdateres, benytter Bitcoin denne model til at registrere ubrugte transaktionsoutputs. Ved hver transaktion refereres input fra tidligere transaktioner som UTXOs, og output fra den aktuelle transaktion oprettes som nye UTXOs.

Den grundlæggende idé er at holde styr på, hvilke enheder af bitcoin eller outputs der endnu ikke er blevet brugt. Når en transaktion finder sted, bruger den input fra eksisterende UTXOs og skaber nye, hvilket skaber en effektiv og sporbar historik over bevægelserne på blokkæden. Denne model bidrager til sikkerheden og gennemsigtigheden i Bitcoin-netværket ved at sikre, at hver transaktion refererer til tidligere, gyldige transaktioner og unikt identificerer ubrugte midler.

Bitcoins UTXO-model har betydelige implikationer for privatlivet, da den påvirker, hvordan transaktioner håndteres og spores på blokkæden:

 1. Pseudonymitet, ikke anonymitet: Selvom Bitcoin-transaktioner ikke er direkte knyttet til identiteter, er de knyttet til adresser. UTXO-modellen gør det muligt at spore bevægelser af bitcoin gennem forskellige adresser, hvilket betyder, at brugeraktivitet ikke er helt anonym, men pseudonym. Med tilstrækkelig analyse kan nogen følge transaktioner og forsøge at knytte dem til bestemte brugere.
 2. Historik og transparens: UTXO-modellen bidrager til en fuldstændig og gennemsigtig historik over bevægelser. Selvom dette er en fordel for sikkerhed og bogføring, kan det udgøre en udfordring for dem, der ønsker økonomisk privatliv, da alle transaktioner er synlige og kan analyseres.
 3. Genbrug af adresser og sporbarhed: Som før nævnt, hvis en bruger genbruger en Bitcoin-adresse, kan det føre til, at transaktioner knyttes sammen, hvilket potentielt afslører mere om brugerens økonomiske aktiviteter. Dette kan mindske privatlivet, da mere information kan afdækkes over tid.
 4. Input og Output relationer: Når du sender en Bitcoin-transaktion, kan UTXO-modellen også have indflydelse på dit privatliv. Bitcoin-transaktioner bruger ofte flere UTXOs som input og opretter nye UTXOs som output. Dette skaber en forbindelse mellem tidligere transaktioner og den aktuelle, hvilket potentielt kan afsløre mere om dine finansielle aktiviteter.
 5. Offentliggørelse af transaktionsdata: Det er også vigtigt at være opmærksom på, om og hvordan transaktionsdata bliver delt med tredjeparter. Nogle tjenester eller betalingsgateways kan kræve yderligere information, der potentielt kan kompromittere dit privatliv.
 6. Brug af mixere og privatlivsværktøjer: For at højne graden af privatliv kan brugere benytte mixere eller CoinJoin-protokoller, der blander transaktioner fra forskellige deltagere for at gøre det sværere at spore deres oprindelse. Implementering af privatlivsværktøjer bliver afgørende for dem, der ønsker at sikre deres økonomiske privatliv.

Lad os prøve at forestille os at en UTXO i vores bitcoin tegnebog svarer til en almindelig dansk tusinde kroner seddel. Du vil gerne købe en bog om Bitcoin som koster 200 kr. og gebyret for denne transaktion er 10 kr. Betaler du med 1.000 kr. for bogen, så vil modtageren få 200 kr. gebyret er 10 kr. og du vil så selv få 790 kr. i byttepenge. I dette eksempel har du nu oplyst modtageren af betaling for bogen at du havde 1.000 kr. ligesom modtageren nu ved at du har 790 kr. tilbage samt fremadrettet kan følge med i hvordan den nye UTXO på de 790 kr. der nu er i din Bitcoin tegnebog vil indgå i transaktioner fremadrettet. Se illustrationen herunder hvor du kan forestille dig at de 1.000 kr. fungerer som input i transaktionen.

Antallet og størrelsen på de enkelte UTXOs vil kunne kombineres og indgå i transaktionen på forskellige måder. Det kan være væsentligt at være opmærksom på i forbindelse med privatliv. Med f.eks. Sparrow er det muligt at tilføje en note til sine UTXOs, også kendt som “Labelling”.

I det store hele kræver opretholdelse af privatliv på Bitcoin-netværket en kombination af forsigtig adfærd fra brugerne og brugen af specialiserede værktøjer og teknologier. Det er vigtigt at forstå, at mens Bitcoin giver mulighed for visse niveauer af privatliv, kræver det aktiv bevidsthed og indsats fra brugerne at opnå det.

Ting der er værd at blive klogere på hvis man vil lære mere om privatliv på Bitcoin blokkæden kan bl.a. være:

 • Undgå genbrug af adresser
 • UTXO management og labelling
 • Coinjoin
 • Payjoin
 • Liquid, Lightning og E-cash
 • Eget Bitcoin knudepunkt
 • Tor netværket
 • VPN

Med den rette viden og de rette værktøjer kan du bevæge dig sikkert rundt på det transparente Bitcoin-netværk. Som teknologien udvikler sig, udvikles også de funktioner og værktøjer der forbedrer privatlivet for Bitcoin-transaktioner.


STØT OP OM ENOGTYVE
Ønsker du at støtte op om ENOGTYVE og hjælpe andre med at lære om Bitcoin kan du finde ideer til forskellige måder hvorpå du kan gøre dette på support siden

Når du på din Bitcoinrejse måtte få lyst til at tage del i snakken med andre som har samme interesse, så kom endelig ind i Telegramgruppen som du finder her telegram.enogtyve.org. Der gøres opmærksom på at gruppen er Bitcoin-only.